Privacyverklaring

Sarebo BV zal de gegevens van de bezoekers aan deze site behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom? 


 

De onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw postadres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres, pers. specialisatie/vak, uw aanvaarding van deze privacyverklaring). Sommige websites zijn mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, andere websites of delen van websites zijn zonder registratie niet toegankelijk. Als u bovendien met ons contact opneemt, houden wij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden. 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

 

De onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar website en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. De onderneming wijst de bezoekers van haar website evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op onze website worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, die beschadiging of die ongeoorloofde verwerving.

 

Hoe vrijwaren wij de integriteit van uw persoonlijke gegevens? 


 

De onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens controleren en zo nodig vragen ze te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, of verwijderen wilt, neemt u dan contact met ons op.

 

Gegevens die automatisch op uw computer worden geplaatst - cookies. Als u onze website bezoekt, slaan wij soms bepaalde gegevens op uw computer op. Die gegevens kunnen de vorm aannemen van een klein tekstbestand, een zogeheten cookie, en kunnen ons helpen om uw ervaring met onze website te verbeteren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Onze website maakt, anders gezegd, gebruik van cookies om te controleren welke rubrieken van onze website het vaakst worden geraadpleegd, hoeveel tijd men op de rubrieken doorbrengt. Cookies worden alleen gelezen door de server die ze heeft geplaatst en zijn niet in staat codes of virussen uit te voeren. Als specifieke programma's op onze website zijn gekoppeld aan de invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u ook vragen om uw gebruikersnaam en uw wachtwoord op te slaan, zodat u die gegevens bij uw volgende bezoek aan de website niet meer hoeft in te voeren. Die functie berust op de plaatsing van een cookie.

 

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te genereren voordat er een cookie wordt geïnstalleerd. U kunt uw browserinstructies of uw helpscherm raadplegen voor meer informatie over die functies. Let op: sommige functies en programma's van onze website zijn mogelijk niet beschikbaar als de cookies worden gewist of geblokkeerd.

 

Sommige cookietoepassingen met betrekking tot onze website worden mogelijk beheerd door externen die door de onderneming zijn ingehuurd voor het beheer van bepaalde programma's en het verwerken van specifieke bezoekers-/klantenverzoeken. De onderneming vraagt deze externen om hun gebruik van cookies te beperken tot de toepassingen zoals vervat in deze privacyverklaring, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van cookies door derden.

 

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacy beleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?

 

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven. Als u vragen of problemen hebt in verband met deze privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dit kenbaar te maken aan ons.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring


 

Deze privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de praktijken van de onderneming met betrekking tot de inzameling van persoonlijke gegevens via haar websites en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Samenvattingen van deze verklaring, gegenereerd door software van derden of anderszins (bijvoorbeeld in verband met het 'Platform for Privacy Preferences' of 'P3P'), hebben geen wettelijke geldigheid, zijn op geen enkele manier bindend voor de onderneming, mogen niet worden gehanteerd ter vervanging van deze verklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze verklaring.  

De onderneming mag deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. U doet er goed aan deze pagina op te slaan bij uw favorieten en regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie van deze verklaring beschikt. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.